Pàgina d'inici > Espanya > 14/2012

14/2012

Els objectius no poden ser més lloables: qualitat, qualitat, qualitat i eficiencia. És sospitosa la progressivitat per tal d’apropar el preu pagat al cost real. Això amb els servicios públicos indispensables, no es feia mitjançant una bona gestió dels impostos??

En la actual conyuntura económica se hace necesario la eficiencia de las Administraciones Públicas […].

En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria […].

Las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos […] y combinan medidad de carácter excepcional […] con otras de carácter estructural que introducen novedades que contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la eficiencia del sistema educativo español.

[…] en el ámbito de las Universidades se determina la actividad docente a desarrollar por el personal docente e investigador […] que se gradúa en atención a la intensidad y excelencia de su actividad investigadora […]; se adecua el régimen económico y financiero de las Universidades públicas el principio de estabilidad presupuestaria, se fijan umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando asimismo en consideración el esfuerzo académico; y se somete expresamente la incorporación de personal de nuevo ingreso a la normativa básica en materia de oferta de empleo público[…]

Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable.

Però resulta que aquells desitjos tan lloables no eren fruit de la bona disposició del legislador, que en aquest cas coincideix amb l’executor, sinó al fet que cal ajustar els números perquè Europa ens ho demana. Això sí, malgrat tot “se ha salvaguardado el contendio esencial del derecho a la educación”. Excusatio non petita accusatio manifesta!

Las medidas […] imprescindibles para […] con el compromiso de déficit de la Union Europea […]. Por otra parte, se respetan los limites constitucionalmente establecidos […] y, singularmente, se ha salvaguardado el contenido esencial del derecho a la educación regulado en el articulo 27 de la Constitución.

El professorat que compleixi amb la seva obligació de fer recerca no tindrà tanta docència. Ben pensat i molt just, per què el primer nivell de transmissió de la recerca és la docència universitària, però per a poder fer bona recerca sovint cal redimensionar la docència.

Dedicació del professorat

Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario […] con dedicación a tiempo completo […] en cada curso un total de 24 créditos ECTS.

No obstante […] podrá variar en fucnión de la activada investigadora reconocida […].

Deberá dedicar […] un total de 16 créditos ECTS […]:

TU, TEU, CEU con tres o más evaluaiones positivas consecutivas […] la más reciente en los últimos seis años.

CU con cuatro o más evaluaciones positivas […] la más reciente en los últimos seis años.

[…] cuando se hayan superado favorablemente cinco evaluaciones.

Però resulta que la cosa no és tan ideal, doncs els qui no fan recerca o no poden haver fet recerca són castigats a fer docència. És a dir, la docència a la Universitat és un càstig per als mals investigadors? Si són mals investigadors o no ho són, què hi fan a la Universitat? Hi ha alguna cosa que no lliga.

Deberá dedicar un total de 32 créditos ECTS […] quien:

[…] no haya sometido a evaluación el primer periodo de seis años de actividad investigadora o que haya obyenido una evaluación negativa de dicho periodo.

[…] transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva.

I ara ve el problema gros i on més difícil és veure la voluntat de garantir el dret a la educació i la igualdad de todos los españoles.

Preus

[…] precios públicos por servicios académicos […].

1º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

2º Enseñanzas de Máster, idem

Ni tan sols s’insinua un canvi substancial en el sistema de beques, però com sempre el mort anirà a parar a les Comunitats Autònomes. Quines seran les que pagaran més plats trencats??

Beques

Los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que corresponda al límite inferior de la horquilla establecida para el precio pública de cada enseñanza.

Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente con cargo a sus presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza.

Este real Decreto-ley tiene carácter de legislación básica y se dicta al amparo de las competencias que […] reservan al Estado en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes[…].

Dado en Madrid, el 20 de abril de 2012

El Presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey

Juan Carlos R.

Es força decebedor estar sotmesos als dictats dels dos personatges que signen el Real-Decreto Ley, diria que gairebé lamentable. Ho ha de ser per a tots els espanyols, per als qui no ens enconsiderem és, a més, feixuc, opressiu. La sensació és d’ofegament leeeent, sense cap possibilitat que la cosa canvïi, fins a l’extenuació.

Amb aquest decret es mina de manera increïblement brutal el dret a la formació universitària. Bé sigui per la separació que genera entre docència i recerca i l’atac a l’autonomia de cada universitat, que en molts casos ja estaven generant elements d’equilibri per a garantir totes dues coses. Bé sigui perquè, com sempre, algú s’ha oblidat que la qualitat passa per disposar dels recursos necessaris per a poder aplicar els programes. Bé sigui, sobretot, perquè s’impedirà a la major part dels estudiants de seguir amb els estudis atès que, malgrat ells o els seus pares, probablement paguin prou impostos per a fer funcionar el sistema, el sistema els exclou amb càrregues directes inasumibles, ni tan sols a curt termini.

Seria fantàstic poder decidir sobre totes aquestes coses sense el llast d’una Corona i un Estat que estan mostrant la seva cara més agressiva i que des de Catalunya rebem i rebrem doblement, com a treballadors i com a catalans.

Anuncis
Categories:Espanya Etiquetes: , ,
  1. Encara no hi ha cap comentari.
  1. No trackbacks yet.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: